Triviální × tryvialní

Pojmem triviální označujeme skutečnosti, které nejsou složité. Naopak jsou všední, zcela logické a velmi jednoduché.

Pravopis a etymologie

Slovo triviální bylo do našeho jazyka přejato z německého trivial. Trivial má původ v latinském triviālis, odkud bylo přejato do francouzštiny (trivial).

Latinské triviālis má významy: týkající se tří základních nauk, základní, obyčejný; je odvozeno od trivium s významem „křižovatka tří cest“ či „nižší školní vzdělání“, též tři základní vědy: gramatika, rétorika, dialektika, v tereziánském základním školství pak čtení, psaní a počítání.

Skládá se z tri- (troj-, ve složeninách slov) a odvozeniny z latinského via (cesta).

Z výše uvedených důvodů je správné pouze psaní v podobě TRIVIÁLNÍ. Podoby tryvialní, triviélní, nebo dokonce tryvyální jsou chybné.

Skloňování

Triviální je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. triviální triviální triviální triviální
2. triviálního triviálního triviální triviálního
3. triviálnímu triviálnímu triviální triviálnímu
4. triviálního triviální triviální triviální
5. triviální triviální triviální triviální
6. triviálním triviálním triviální triviálním
7. triviálním triviálním triviální triviálním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. triviální triviální triviální triviální
2. triviálních triviálních triviálních triviálních
3. triviálním triviálním triviálním triviálním
4. triviální triviální triviální triviální
5. triviální triviální triviální triviální
6. triviálních triviálních triviálních triviálních
7. triviálními triviálními triviálními triviálními

Synonyma

Synonyma, kterými lze nahradit výraz triviální, jsou následující: obyčejný, všední, banální, jednoduchý, snadný a na první pohled zřejmý.

Příkladové věty

Ty příklady byly triviální, vyřešila jsem je takřka hned.

Problém, který řešíš, je natolik triviální, že nechápu, proč se jím vůbec zabýváš.

Hele, je to punk, jeho harmonie je triviální – jednoduchá melodie a tři čtyři akordy.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – triviální. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 12.7.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=trivi%C3%A1ln%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému