Vicemiss × vícemiss

Tato dvojice často působí potíže nejen běžným uživatelům jazyka. Jedná se o výraz, který je poslední dobou hojně používán, a proto je nezbytně nutné osvětlit si zde jeho správné psaní.

V tomto případě je nutné rozlišovat dvě různé předpony, které mají poté vliv na pravopis. Předpona vice- s krátkou samohláskou v základu je latinského původu a znamená místo-. Můžeme se s ní setkat například ve slovech: viceprezident, viceguvernér, vicepremiér a právě vicemiss.

Jedná se zpravidla o někoho, kdo zastupuje zmíněnou osobu, v případě potřeby vystupuje místo něho. Právě vicemiss je dívka, která se v soutěži krásy umístila na druhém, případně třetím místě. To znamená, že může miss (dívka umístěná na prvním místě, vítězka) zastupovat. Pozor na skutečnost, že výraz vicemiss je nesklonný. Pokud bychom zaměnili předponu latinskou za českou předponu více-, došlo by vlastně ke změně významu. Dívka na druhém místě by se stala důležitější než vítězka (byla by více než miss).

Česká předpona více- vždy značí nějakou násobnost (skládající se z několika, navíc), např.: vícedenní zájezd, víceúčelové hřiště apod.

Příklady:

Nová česká vicemiss poskytla rozhovor pro bulvární plátek.
Ve funkci vicemiss bych chtěla dosáhnout zajištění světového míru.

Pošli tento příspěvek svému blízkému