Popořadě × po po řadě × po pořadě

Užívání těchto tvarů je v odborné literatuře poněkud sporné. Při zdůvodňování pravopisu se ale můžeme řídit příslovcem podobným a to „popořádku“, který lze též napsat i zvlášť (po pořádku).

Existují obě varianty slova a jsou pravopisně správné. Stejně to platí i u uvedené dvojice – můžeme psát tvar jako jedno slovo i jako podstatné jméno a předložky (popořadě i po po řadě).

Význam slov se nemění, vždy se jedná o pojmenování pořadí za sebou (jeden / jedno po druhém). Vzhledem ke krkolomnosti a zbytečné zmatečnosti je však preferován tvar psaný dohromady, který i usnadní lepší orientaci v textu.

Příklad:

Do třídy, prosím, vstupujte popořadě.

Po po řadě přinášeli dary.

Pošli tento příspěvek svému blízkému