Afirmace × afyrmace

Slovo afirmace patří do škatulky knižních výrazů, které jsou navíc k tomu odborné. Afirmace neznamená nic jiného než kladné tvrzení, potvrzení, ujištění a přesvědčení.

V dnešní době se pojmu afirmace hojně využívá i v oblasti psychologie. A to konkrétně jako metoda tzv. pozitivní afirmace, kdy člověk sám sebe kladně motivuje a přesvědčuje o určitých pravdách (např. jsem krásná a chytrá bytost; mám se rád takový, jaký jsem, …).

Pravopis

Je jen jeden správný způsob psaní, a to afirmace s měkkým „i“.

Přídavné jméno utvořené ze slova afirmace je afirmativní; sloveso vzniklé z afirmace je afirmovat.

Skloňování

Afirmace je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. afirmace afirmace
2. afirmace afirmací
3. afirmaci afirmacím
4. afirmaci afirmace
5. afirmace afirmace
6. afirmaci afirmacích
7. afirmací afirmacemi

Příkladové věty

Díky pozitivní afirmaci můžeme naprogramovat své vědomí a ovlivnit tak naše uvažování.

Někteří lidé si s pomocí afirmací byli schopni najít partnera a překonat tak své sebeznehodnocování a prokletí samotou.

Ochrana majetku není jen přirozeným instinktem, je také využitím práva jednotlivce, jež je ukotveno v zákoníku trestního práva. Tato afirmace dává v případě obžalovaného jednoznačný signál a mluví v jeho prospěch.

Slovo afirmace bývá zmiňováno i v souvislosti s diskriminací, a to konkrétně jako afirmativní akce, které mají za úkol podpořit rovnoprávnost, k čemuž se využívá tvrdých i měkkých opatření, jako je uzákonění norem či informovanost občanů.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Internetová jazyková příručka – afirmace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 12.05.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=afirmace.
Pošli tento příspěvek svému blízkému