Schůdné × shůdné

V případě výše uvedených tvarů tohoto přídavného jména je správná pouze varianta první – schůdné.

Adjektivum schůdné primárně vyjadřuje možnost po něčem bezpečně jít či přejít (např. po cestě, chodníku, lávce atd.). Jako většina slov v dnešní době má ale i výraz schůdné svůj metaforický význam. Mluvčí jej většinou užívají v situacích, kdy se dvě strany o něčem dohadují a snaží se najít kompromis, tedy to, co bude bez větších výhrad přijatelné a proveditelné pro oba.

Slovo schůdné se rovněž objevuje ve významu jednodušší (např.: Současná situace by pro něj byla daleko schůdnější, kdyby k němu občas zašel někdo z příbuzných.).

Pamatujte také na správný pravopis příbuzných slov: schůdnější, nejschůdnější, schůdně, schůdněji, nejschůdněji, schůdnost, neschůdný.

Příklady:

Obávám se, že kvůli příliš bahnitému terénu to dnes na našem oblíbeném kopci nebude dobře schůdné.

Ten chodník je kvůli ledovce špatně schůdný.

Most v našem městě byl označen za neschůdný hned po prvním statikově ohledání.

V zimním období nebývá vždy jednoduché zajistit schůdnost a sjízdnost některých vedlejších komunikací.

Včera se obě třídy konečně dohodly. Našlo se totiž řešení schůdné pro obě strany.

Myslím si, že odstupné v uvedené výši bude pro bývalého zaměstnance více než schůdnou satisfakcí.

Soud by pro něj dopadl daleko schůdněji, kdyby již nebyl dvakrát trestán za drobné krádeže.

Autor/ka: Eliška Sacherová
Pošli tento příspěvek svému blízkému