Nadosmrti × na do smrti

Váháte nad tím, jestli napsat nadosmrti, nebo na do smrti? V následujícím článku vám prozradíme, jak je to správně.

Pravopis a etymologie

Slovo nadosmrti řadíme mezi příslovce. Nadosmrti taktéž patří mezi příslovečné spřežky. Slovo vzniklo spojením předložek (na, do) a podstatného jména smrt. Příslovečné spřežky zpravidla píšeme dohromady jako jedno slovo. Tak je tomu i v případě výrazu nadosmrti.

TIP

Jednoduchý způsob, jak ověřit, zda se slovo bude psát dohromady, nebo zvlášť, je nakouknout do jazykových příruček (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny). Pokud hledané slovo nebude ani v jedné z nich, nejde o spřežku psanou dohromady, ale o dvě rozdílná slova, která se budou psát zvlášť.

Původ slova smrt

Slovo smrt prochází napříč slovanskými jazyky, což dokládá např. polština śmierć, ruština smérť, srbština a chorvatština se svým smȑt nebo staroslověnské sъmrъtь. Příbuznost praslovanského sъmrъtь lze najít také v litevském mirtìs a latinském mors.

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit výraz nadosmrti, jsou například: navždy, nikdy, až do smrti, do nejdelší smrti.

Příkladové věty

Jestli mi teď pomůžeš, nadosmrti budu tvým dlužníkem.

„Byl mu nadosmrti věrným přítelem, který ho nikdy nezklamal.“

Dávej pozor, nebudeš-li se držet, spadneš a nadosmrti budeš mrzákem.

Tak tenhle podraz ti, kamaráde, nadosmrti neodpustím, to přísahám.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – nadosmrti. Internetová jazyková příručka [online]. Copyrigt © [cit. 24.11.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=nadosmrti Autor článku: Bc. Nelly Černohorská
Pošli tento příspěvek svému blízkému