Fórum × forum

Podstatné jméno fórum pochází z latiny. Latinská podoba slova je „forum“ s krátkou hláskou, nejznámějším příkladem je původní název Forum Romanum.

Ovšem současná čeština uznává pouze podobu fórum s „ó“, protože se slovo zcela přizpůsobilo českému pravopisu (skloňujeme – fóra, fóru atd.) a dlouhá hláska nám usnadňuje výslovnost. Fórum má několik různých významů. Ve starém Římě se tak označovalo místo pro veřejná vystoupení, středisko obchodního, společenského a politického života (náměstí, tržiště).

Druhým významem je nějaké veřejné místo, kde je možné o něčem otevřeně jednat (internetové fórum). Slovo též může označovat veřejnost, veřejné mínění obecně. Z naší historie také známe politické hnutí Občanské fórum, které vystupovalo proti totalitě v letech 1989-1990.

Příklady:

Přispěla jsem svým komentářem do diskusního fóra.

Bylo nutné, abych svůj názor obhájil před širokým odborným fórem.

Václav Havel byl jedním ze spoluzakladatelů Občanského fóra, protikomunistického hnutí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému