Prezident × president

V tomto případě se jedná o tzv. dublety. Východiskem je slovo cizího původu, které postupem času zdomácnělo.

Možné jsou tak obě varianty, ale podoba prezident se uvádí jako základní a stylově neutrální, to znamená, že je možné ji použít vždy. Druhá varianta se „s“ je považována za specifickou a je užívána například v odborných textech.

Příklady:

Našimi bývalými hlavami státu byli prezidenti Václav Havel a Václav Klaus.

Prezident T. G. Masaryk nastoupil do úřadu v roce 1918.

Pošli tento příspěvek svému blízkému