Shromáždění × schromáždění

Pod pojmem shromáždění rozumíme velké množství lidí, kteří jsou shluknutí na jednom místě (skupina lidí, zástup).

Taktéž se může jednat o schůzi a zasedání (protestní shromáždění, slavnostní shromáždění).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník k heslu shromáždění uvádí následující výklad.

Shromáždění je odvozeno od slova hromada (hromadný, hromadit, shromáždit). Hromada má původ ve slovanských jazycích – polské nářečí gromada, rusky gromáda, srbsky a chorvatsky gròmada, gromáda, staroslověnsky gramada, gromada.

Není jasné, jakým způsobem bylo utvořeno praslovanské gramada/gromada.

Nejpodobnější je tomu, zdá se, litevské grãmatas, dále anglické cram (cpát), starohornoněmecké krimman (tisknout), latinské gremium (správní sbor), v původním významu klín či lůno, též staroindické gráma- (družina a shromáždění). Vše pochází z indoevropských jazyků.

Proč ve slově shromáždit píšeme předponu s-?

Protože v tomto případě předpona s- naznačuje směřování dohromady (podobně scelit, sjednotit).

Proč ve slově shromáždit píšeme sh?

Jedná se o slovo původem odvozené od hromada + předpona s- (viz výše).

K chybě svádí tzv. spodoba znělosti, kdy skupinu uvnitř slova zapisovanou jako sh můžeme vyslovovat jako [sch] nebo [zh], například – pouze výslovnost – [zhoda] i [schoda], [zhrbený] i [schrbený], podobně naše [zhromážďení] i [schromážďení].

Správný zápis je v tomto případě pouze sh- → SHROMÁŽDĚNÍ.

Skloňování

Shromáždění patří mezi podstatná jména rodu středního, která skloňujeme podle vzoru stavení.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. shromáždění shromáždění
2. shromáždění shromáždění
3. shromáždění shromážděním
4. shromáždění shromáždění
5. shromáždění shromáždění
6. shromáždění shromážděních
7. shromážděním shromážděními

Příkladové věty

Na náměstí je nějaké shromáždění, nevíš, co tam má být?

Zúčastnil jsem se protestního shromáždění na Václaváku.

Vítám vás na tomto velikém shromáždění u příležitosti oslavení památky našeho zesnulého přítele.

V tuto nebezpečnou dobu je zakázáno jakékoli shromáždění lidí. Odhalená tajná shromáždění budou pokutována v řádech tisíců.

Dnes je ta schůze vlastníků bytů, jdeš tam ty, nebo já? Dole už je shromáždění, zas přijdeme pozdě.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – shromáždění. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD#bref1
Pošli tento příspěvek svému blízkému