Pipeta × pypeta

Jedinou pravopisně uznávanou variantou je pipeta. Slovo není původem české, pochází z francouzského tvaru pipette. Při začlenění slova do českého systému bylo respektováno původní „i“ v základu slova.

Slovo pipeta také není součástí vyjmenovaných slov po písmenu „p“, tudíž není žádný důvod psát „y“. Toto podstatné jméno označuje laboratorní nástroj užívaný v chemii nebo lékařství, který umožňuje přesně odměřování malého množství kapaliny. „I“ píšeme samozřejmě i ve slovech příbuzných, například zdrobnělý výraz pipetka.

Příklady:

Při laboratorním cvičení jsme pracovali s pipetou.

Pipetou jsme do vzorku nakapali vodu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému