Misogyn × mysogin × mysogyn

Toto netradičně znějící a vypadající slovo je možné psát pouze jedním z nabízených způsobů, a to misogyn.

Jedná se o slovo pocházející z řečtiny, základem je slovo misein neboli nenávist a slovo gyne – žena (známe i z dalších cizích slov, která jsou významově spojena s ženským pohlavím – gynekologie, polygynie apod.).

I přesto, že v současnosti je slovo součástí českého jazykového systému, respektujeme původní základy slov i jejich pravopis. Jak již napovídají výrazy, ze kterých je podstatné jméno složeno.

Misogyn je označení pro člověka, jenž cítí a často i dává najevo nenávist k ženám jako celému pohlaví. Pravopis dodržujeme i při označení samotného jevu – misogynie apod.

Příklady:

Misogyn je člověk, který nenávidí ženy.

Misogynie se projevovala například ve středověku při upalování čarodějnic.

Pošli tento příspěvek svému blízkému