Atribut × atrybut

Atribut je chápán jako typický znak či podstatná vlastnost určitého jevu.

Stejně tak atributem rozumíme symbolický předmět, který je příznačný pro ztvárněného světce či mytologickou postavu.

V oblasti jazykovědy je atributem přívlastek, tedy větný člen, jímž rozvíjíme a zpřesňujeme dané podstatné jméno.

Pravopis a etymologie

Slovo atribut má původ v latinském attribūtum od attribuere (přidělovat). Jedná se o složeninu ad- (k, při) a tribuere (dát, přidělovat). Slovo bylo přejato do češtiny a ustálilo se v podobě atribut, což je jediný správný způsob zápisu.

Skloňování

Atribut patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která se skloňují podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. atribut atributy
2. atributu atributů
3. atributu atributům
4. atribut atributy
5. atribute atributy
6. atributu atributech
7. atributem atributy

Příkladové věty

Jedním z atributů krále byla královská koruna, mezi atributy papeže patří například papežská čelenka.

Atributy sv. Jany z Arku jsou korouhev, meč, kůň a dívka v brnění.

Atribut neboli přívlastek rozdělujeme na shodný a neshodný.

Velikonočním atributem jsou zdobená vajíčka.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – atribut. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=atribut
Pošli tento příspěvek svému blízkému