Obden × ob den

Námi nabízené výrazy opět reprezentují skupinu příslovečných spřežek.

Výrazy lze napsat dohromady jako jedno slovo, tedy: obden, v tom případě se jedná o zmíněnou příslovečnou spřežku a slovo vystupuje jako příslovce. Výrazy je ale možné psát i zvlášť jako dvě samostatná slova, tedy ob den.

Je zcela na nás, jakou podobu slova si vybereme, obě podoby nesou stejný význam a jsou rovnocenné. Výrazy používáme ve významu: každý druhý den apod.

Příklad:

Obden si zaskočím na fantastickou italskou zmrzlinu, jinak se ale držím zkrátka.

Nemyslím na tebe vždy zlostně – jen tak ob den.

Je třeba na naši kliniku docházet obden / ob den.

Tyto vitamíny je možné užívat ob den / obden.

Pošli tento příspěvek svému blízkému