Mravnost × mrafnost

Mravností rozumíme soubor zásad, které říkají, jak se mají lidé chovat v určité společnosti a jakým způsobem by měli podle těchto pravidel jednat.

Synonymem mravnosti je morálka.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu mravnost podává následující výklad.

Slovo mrav (mravnost, mravný, nemravnost ad.) prochází slovanskými jazyky – polské nářečí narów (zlozvyk, například u koně), ruské nářečí nórov (zvyk, umíněnost), srbsky a chorvatsky nárav (povaha, příroda), staročesky také nrav, staroslověnština nravъ (povaha, obyčej, zvyk).

Praslovanské norvъ je zřejmě spjato s litevským nóras (vůle) a norėti (chtít). Neobvyklá počáteční skupina nr- zřejmě může za změny v názvosloví v různých slovanských jazycích.

Z výše uvedeného je patrné, proč se mrav ustálil v podobě s koncovým -v. To je také jediný správný způsob zápisu → MRAV, MRAVNOST ad.

Skloňování

Mravnost patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru kost.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. mravnost mravnosti
2. mravnosti mravností
3. mravnosti mravnostem
4. mravnost mravnosti
5. mravnosti mravnosti
6. mravnosti mravnostech
7. mravností mravnostmi

Příkladové věty

Včera jsme se s manželem nasmáli u komedie Mravnost nade vše.

Zrovna tobě je mravnost cizí.

Každý slušný člověk by měl dodržovat alespoň základní zásady mravnosti.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – mravnost. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 25.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=mravnost
Pošli tento příspěvek svému blízkému