Periferie × periférie

Toto slovo můžeme proto psát oběma způsoby, jedná se o dublety. Dubleta neboli dvojtvary jsou výrazy, které můžeme bez jakýchkoliv výčitek napsat dvěma různými způsoby.

Etymologický slovník nám říká, že slovo periferie/periférie se k nám dostalo přes německé Peripherie z latinského peripherīa. Slovo periférie/periferie označuje nejčastěji nějakou okrajovou část města – předměstí. Obecně však označuje vše, co je mimo střed nějakého hlavního dění, okraj něčeho vůbec.

Příklady:

Po pár letech vztahu jsem byl už jen na periferii/periférii zájmů.
Přestěhovat se na periferii/periférii města byl výborný nápad.
Ženy mají prý mnohem lepší periferní vidění.
Film býval periferií/periférií umění.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému