Proměnná × proměná

Tento termín se používá zejména v matematice, logice a informatice. Postupně však přechází i do jiných věd. Interpretace je poměrně složitá, ale řekněme, že se jedná o symbolickou reprezentaci objektů. Je to zkrátka něco, s čím můžeme jakkoliv manipulovat, zejména v matematických rovnicích.

My tu však nejsme od toho, abychom vás učili její matematickou funkci. To přenecháme jiným, ale naučíme vás, jak tento termín správně napsat. Jde o slovo odvozené od přídavného jména proměnit se.

Kořen slova je proměn, k němu se přidá přípona -ná. Z toho logicky vyplývá, že správně se píše proměnná. Pozor však na záměnu se slovem proměna, které je pouze s jedním „n“.

Příklady:

Tato rovnice má hned dvě proměnné.
Nechápu, jak proměnné fungují.
Proměnná je v informatice kousek paměti.

Pošli tento příspěvek svému blízkému