Filiálka × filiálka

Slovo filiálka neoznačuje nic jiného než prostou pobočku (pobočný závod) obchodu, podniku, banky a jiných.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo filiálka vychází ze středolatinského filialisfilius (syn), filia (dcera). Do našeho jazyka byla filiálka přejata z německého Filiale (pobočka).

Filiale bylo počeštěno do podoby filiálka, kdy se kvůli snadnější výslovnosti prodloužila samohláska v základu slova. Pravidla českého pravopisu uvádějí jen jediný správný zápis, a to FILIÁLKA.

Příbuzná slova jsou filiálkový a filiální. Jedná se o přídavná jména (jinak také „pobočný, poboční“).

Skloňování

Filiálka patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. filiálka filiálky
2. filiálky filiálek
3. filiálce filiálkám
4. filiálku filiálky
5. filiálko filiálky
6. filiálce filiálkách
7. filiálkou filiálkami

Příkladové věty

Pan Doležel je novým vedoucím naší filiálky v Ostravě.

V Praze byla otevřená nová filiálka známé banky.

Filiální kostel je takový, který spadá pod vzdálenou faru.

Byli jsme nuceni uzavřít filiálku v Hradci Králové.

Mezinárodní firma Smith & Red má své filiálky takřka všude – v Evropě i Asii.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – filiálka. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 21.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=fili%C3%A1lka
Pošli tento příspěvek svému blízkému