Filiálka × filiálka

Pravopisně správným tvarem je pouze filiálka. Filiálka je jiné označení pro pobočku. Slovo má původ v latině (filialis), do českého jazykového systému přešlo skrze německý výraz die Filiale.

Nyní je toto podstatné jméno zcela počeštěno a řídí se běžnými pravidly pro skloňování. Aby se slovo mohlo stát součástí českého pravopisu zcela, došlo k prodloužení hlásky v základu (k usnadnění výslovnosti a přizpůsobení se našim pravidlům). Ze slova filiálka je možné vytvořit i přídavné jméno filiální (ve významu pobočný).

Příklady:

V Praze byla otevřená nová filiálka známé banky.

Filiální kostel je takový, který spadá pod vzdálenou faru.

Pošli tento příspěvek svému blízkému