Morseovka × morzeovka

Zde je bezpochyby nutné si spojit samotný „vynález“ s jeho tvůrcem. Morseova abeceda je telegrafický systém znaků složený z teček a čárek, který sestavil americký fyzik Samuel F. B. Morse. Po něm je tato specifická abeceda, kterou možná znáte z letních táborů, pojmenována.

Následně došlo vlivem tendence k jazykové úspoře k celkem běžnému jevu, který nazýváme univerbizace. Univerbizace je proces, při němž je ze sousloví vytvořeno jednoslovné pojmenování, zde morseovka jako zkrácené označení pro sousloví Morseova abeceda.

Každopádně v obou případech je nutné napsat v základu slova „s“, protože oba názvy vycházejí ze jména Morse. Není proto žádný důvod slovo upravovat, respektujeme zde původní jméno zakladatele.

Příklady:

Naučíš mě napsat zprávu v morseovce?
Přepiš tuhle zprávu do morseovky.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému