Hrdobec × hrdopec

Výraz v tomto tvaru, jak vám jej nyní nabízíme my, není pravopisně správný ani v jedné variantě.

Tento výraz je znám hlavně z filmu s názvem Marečku, podejte mi pero!, kde je ovšem použit chybně.

Správná podoba zní hrdobce a označuje hrdého člověka, někdy také používáme tvar hrdopýšek (ten, kdo má hrdý pysk apod.). Toto podstatné jméno se v současném jazyce vyskytuje velice málo, téměř vůbec, proto uděláme nejlépe, pokud si pravopis slova zapamatujeme.

Příklad:

Jen trochu blíže, hrdobci, jimž hrouda nohy víže. (Jan Neruda)

Pošli tento příspěvek svému blízkému