Blind × blint

Výraz blind / nablind (na blind) je příslovce a znamená naslepo (bez nějakého většího, zevrubnějšího prohlížení), bez záměru, bez úmyslu, bez cíle a bez předběžné přípravy.

Pravopis a etymologie

Výraz nablind (na blind) pochází z německého blind (slepý), možno i z anglického blind (taktéž slepý).

Jedná se o slovo přejaté, které si zachovalo svůj původní zápis – BLIND.

Přestože Slovník nespisovné češtiny nabízí také variantu nablint, doporučujeme řídit se tím, co je uvedeno v Novém akademickém slovníku cizích slov a v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český, tedy psát nablind. Příručka se ke slovu nablind navíc staví jako k příslovečné spřežce a uvádí, že je možné psát slovo dohromady i zvlášť → nablind i na blind.

Dělení:

na-blind

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit výraz nablind (na blind), jsou: naslepo, bez rozmyslu.

Příkladové věty

Už nás nebavilo rekreovat se celou dovolenou na jednom místě, v jednom hotelu, proto jsme se rozhodli pro větší volnost a dobrodružství, a letos jsme tedy vyjeli jen tak nablind.

Hele, je neslušné chodit nablind, měl by ses jim ohlásit předem.

Je zbytečné nad tím uvažovat, stejně nevíš, co je tam napsáno, takže si tu otázku prostě vytáhni nablind a nezdržuj, prosím tě.

V Hradci Králové je vyhlášený speak-easy bar Blind Lion.

Přestože neznám Prahu, vydala jsem se jejími uličkami nablind, aniž bych se ztratila.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – nablind. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=blind
Pošli tento příspěvek svému blízkému