Ichtyl × ichtil

Slovo ichtyl patří mezi nadávky. Označujeme jím hloupého člověka nebo podivína se zvláštními zálibami, divným oblečením i celkovým vzhledem.

Pravopis a etymologie

Slovník nespisovné češtiny nám ke slovu ichtyl podává následující výklad.

Původ slova ichtyl není zcela jasný, ale nabízí se možnost, že má jistou spojitost s řeckým ichtos, tedy ryba.

Uvádí se ještě dva možné přepisy řeckého výrazu pro rybu (ΙΧΘΥΣ, ΙΧΘΥϹ), a to ichthys a ichthus. Slovník cizích slov mimo jiné uvádí podobu ve tvaru ichtyo- jakožto první část ze složenin s významem ryba, rybí, rybo- (ichtyofág – živočich, živící se rybami; ichtyofauna – soubor druhů ryb obývajících určitou oblast).

Platí, že písmeno „t“ patří mezi pravopisně tvrdé souhlásky.

Jediný správný způsob psaní je tedy v podobě ICHTYL.

Dělení slova:

ich-tyl

Skloňování

Ichtyl patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru pán.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. ichtyl ichtylové
2. ichtyla ichtylů
3. ichtylu, ichtylovi ichtylům
4. ichtyla ichtyly
5. ichtyle ichtylové
6. ichtylu, ichtylovi ichtylech
7. ichtylem ichtyly

Příkladové věty

Nechápu, proč Marie chodí s tím ichtylem, vždyť by si mohla vybírat.

S tím ichtylem tam nejdu, to radši zůstanu doma!

Nečum na mě a zavři pusu, vypadáš jak ichtyl!

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Ichthys – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ichthys
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému