Naplat × na plat

Ve spisovném jazyce se můžeme setkat s oběma variantami, lze napsat naplat i na plat.

Naplat, psáno jako jedno slovo, je výraz, který se objevuje především v ustálených slovních spojeních (co naplat, nic naplat, málo naplat).

Zastává zde funkci příslovce a významově odpovídá tvrzením, jako např. nedá se nic dělat, co se dá dělat, s tím už nelze nic dělat, už je to jedno, teď už je to málo platné atp.

Na plat je pak spojení předložky na a podstatného jména plat ve 4. pádě (plat – výplata, odměna za práci), proto je nutné psát výrazy odděleně.

Příklady:

Co naplat, zpátky už se to vrátit nedá.

V nové práci si na plat rozhodně nemůžu stěžovat.

Pošli tento příspěvek svému blízkému