Konkurs × konkurz

Pojmem konkurz označujeme soutěž na obsazení některých pracovních pozic, nebo vykonání určitých prací, dodání zboží či různého zařízení. Konkurz stejně tak známe z oblasti práva, kdy soud provádí řízení s účelem vyrovnat závazky dlužníka, a to likvidací jeho majetku (např. exekuční likvidace).

Pravopis a etymologie

Původ slova konkurz nalezneme v latině, a to konkrétně ve slově concursus s významem souběh či srocení. Jedná se o příčestí trpné od concurrere.

Slovo bylo přejato do českého jazyka a počeštěno do podoby konkurz. Lze jej však psát dvěma způsoby a oba jsou správně – konkurz i konkurs. Důležité je zachovat v textu jednotnost.

Skloňování

Konkurz je podstatné jméno rodu mužského, které se skloňuje podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. konkurz konkurzy
2. konkurzu konkurzů
3. konkurzu konkurzům
4. konkurz konkurzy
5. konkurze konkurzy
6. konkurze, konkurzu konkurzech
7. konkurzem konkurzy

Příkladové věty

Drž mi palce, zítra jdu na konkurz do televize, hledají mladou herečku.

Vyhlásili jsme konkurz na místo odborného pracovníka.

Musím ten konkurz v Národním divadle stihnout, jinak půjde moje kariéra do háje.

Dejte si pozor, ta firma upadla do konkurzu, už dlouho to s nimi nevypadalo dobře.

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil konkurz na pozici kulturní koordinátorky.

Výrobce zemědělských strojů skončil v konkurzu, kvůli krizi přišel o významné odběratele ze zahraničí.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému