Konkurs × konkurz

Při použití těchto slov se nemusíte zamýšlet nad tím, jestli je správné napsat s či z na konci slova.

Obě formy jsou správné – jde o stylově rovnocenné dublety (stejně jako kurs x kurz či puls x pulz).

Příklad:

Musím ten konkurs/z v Národním divadle stihnout, jinak půjde moje kariéra do háje.

Pošli tento příspěvek svému blízkému