Alergie × alergije

Pojmem alergie označujeme přehnanou reakci imunitního systému na podněty přicházející z vnějšku, tedy na látky, s nimiž se běžně setkáváme v našem okolí (určité potraviny, pyly, srst, prach, …).

Projevuje se rýmou, otoky, vyrážkou, svěděním, zarudnutím, … V tom nejhorším případě může být nástup reakce natolik rychlý a nebezpečný, že dojde k tzv. anafylaktickému šoku, který bez včasné pomoci nezřídka končí smrtí. V přeneseném významu jde o odmítavý a nesnášenlivý postoj vůči někomu nebo něčemu.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo alergie bylo vytvořeno uměle na začátku 20. století. Vychází z řeckého állos (jiný či cizí) a érgon (působení, práce). Vzorovým příkladem ke konečnému dotvoření bylo slovo energie. Původní význam alergie byl „reakce organismu na cizí látky v těle, například po očkování“.

Přípona -ie bývá u slov cizího původu velice častou (energie, historie, hierarchie, …). Pravidla českého pravopisu nepřipouští jiný zápis než ALERGIE.

Podoba alergije je nesprávná.

Skloňování

Alergie patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. alergie alergie
2. alergie alergií
3. alergii alergiím
4. alergii alergie
5. alergie alergie
6. alergii alergiích
7. alergií alergiemi

Příkladové věty

Nemůžu jíst nic, v čem jsou ořechy, protože na ně mám alergii a vždycky po nich celá oteču.

Mám alergii na pyl, jarní a letní měsíce jsou pro mě peklo.

Alergie na včelí bodnutí je životu nebezpečná.

Jestli přijde i Nikola, nejdu tam. Je příšerná! Mám na ni doslova alergii.

Zjistilo se, že táta má alergii na lepek.

Neboj, proti alergii beru léky.

 

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – alergie. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 21.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=alergie Alergie – Wikipedie. Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. Copyright © [cit. 21.07.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alergie
Pošli tento příspěvek svému blízkému