Delikt × delykt

Termínem delikt označujeme jakékoli porušení práva. Jedná se o závadné jednání dané osoby proti společnosti.

Delikt je trestný čin, přečin, přestupek, provinění, poklesek, který porušuje platnou právní anebo mravní normu. Známe delikty drogové, sexuální, majetkové, daňové atd.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu delikt podává následující výklad.

Slovo delikt bylo přejato do českého jazyka z německého Delikt. Delikt byl do němčiny přejat z latinského dēlictum (provinění, přestupek), původně se jedná o příčestí trpné od dēlinquere (provinit se, chybovat).

Slovo bylo přejato v původním zápisu, proto je správné pouze psaní DELIKT.

Dělení slova:

de-likt

Příbuzná slova:

delikvent (podstatné jméno; ten, kdo se dopustil deliktu)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo delikt, jsou: provinění, přestupek, poklesek, přečin.

Člověk, který se dopustí deliktu, je delikvent neboli provinilec.

Skloňování

Delikt patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. delikt delikty
2. deliktu deliktů
3. deliktu deliktům
4. delikt delikty
5. delikte delikty
6. deliktu deliktech
7. deliktem delikty

Příkladové věty

Byl stíhán pro svůj nejeden sexuální delikt, doufám, že ho zavřou.

Firmu vyšetřovala hospodářská kriminálka kvůli několika deliktům.

Dopustil jste se závažného deliktu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – delikt. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=delikt
Pošli tento příspěvek svému blízkému