Nade vše × nadevše

Je zcela na nás jakou podobu slova napíšeme, český pravopis uznává obě varianty, tzn. nade vše i nadevše a v jejich užití není žádný rozdíl. Jedná o příslovečné spřežky, které mají stejný význam, četnost užívání se liší dle konkrétních uživatelů.

Lze je tedy psát odděleně jako příslovečnou spřežku nebo samostatně jako předložku a zájmeno. Výraz je používán jako příslovce, které lze též nahradit příslovcem podobným, a to nadevšecko / nade všecko. Toto příslovce používáme ve významu velmi mnoho, nadmíru, neobyčejně.

Příklady:

Svou matku miloval opravdu nadevše / nade vše.

Nadevše / nade vše toužím po tom, abych se jednou stal lékařem.

Pošli tento příspěvek svému blízkému