Šunkafleky × šunkofleky × šunknfleky

Šunkofleky jsou oblíbeným pokrmem, který připravovaly již naše babičky. Nejoceňovanější jsou pro svou časovou nenáročnost, cenovou dostupnost a skvělou chuť. Jedná se o pokrm, jehož hlavní surovinou je šunka (a těstoviny), jak napovídá sám název (šunkové flíčky).

Pravopis a etymologie

Šunkofleky jsou složeninou slov šunka a flek. Český etymologický slovník nám k nim podává následující výklad.

Původ slova šunka nalezneme v němčině, odkud k nám také bylo přejato (a následně počeštěno do podoby šunka) – německý dialekt Schunke, spisovná podoba Schinken. Schinken má souvislost se Schenkel (stehno), dále také s hinken (kulhat).

Slovo flek – tedy skvrna, místo či jídlo z těstovin, také kontra v kartách – a jeho odvozeniny (flekatý, flíček) vychází z německého Fleck (skvrna, místo, záplata, příštipek). Název jídla byl zřejmě převzat coby metafora ze samotného významu (útržek).

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český uvádí, že slovo lze psát více způsoby a všechny jsou správně: šunkofleky, šunkafleky i šunknfleky. Nutností je pouze zachování jednotnosti v celém textu.

Skloňování

Šunkofleky patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad a mají pouze tvar množného čísla.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. šunkofleky
2. šunkofleků
3. šunkoflekům
4. šunkofleky
5. šunkofleky
6. šunkoflecích, šunkoflekách
7. šunkofleky

Příkladové věty

Hlad a bída tě naučí připravit si rychlé, teplé a hlavně levné jídlo – zkus třeba šunkofleky, ty jsou jednoduché a dobré.

Babička mi k večeři dělávala šunkofleky s velkou oblibou.

Jestli chceš mít šunkofleky chuťově dokonalé, udělej je na sádle, ne na oleji.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – šunkofleky. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 11.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C5%A1unkofleky
Pošli tento příspěvek svému blízkému