Byste × by jste

Lidé dělají v tomto slově často chyby a nejsou si toho ani vědomi.

Tvary slovesa být

Tvary slovesa být jsou bohužel jednou z pravopisných skupin, která činí potíže nejen žákům a studentům, ale i široké veřejnosti, a mnohdy i novinářům v tisku. Jsou to tvary velice používané, které nelze příliš nahrazovat synonymy, a proto je bezpochyby vhodné je umět správně používat.

Zde platí jediná rada a to: spisovné tvary se jednoduše naučit zpaměti. Zde nás může mást podobnost tvarů: byjste x jste. Na tomto místě je třeba rozlišovat slovesný způsob. Ve 2. osobě č. množného zp. oznamovacího píšeme vždy „jste“ (vy jste hodní, vy jste přišli pozdě).

Naproti tomu ve 2. osobě č. množného zp. podmiňovacího (kondicionálu) píšeme vždy „byste“ (vy byste se zlobili, vy byste bývali nepřišli). To stejné platí i pro další tvary podmiňovacího způsobu (kondicionálu), píšeme vždy: abyste, kdybyste apod.

Jednotlivé správné tvary

Osoba Tvar slovesa být * Osoba Tvar slovesa být *
já (1. os. č. j.) bych my (1. os. č. mn.) bychom
ty (2. os. č. j.) bys vy (2. os. č. mn.) byste
on, ona, ono (3. os. č. j) by oni, ony, ona (3. os. č. mn.) by

* uvedeno v kondicionálu

Příklady:

Měli byste si být vědomi toho, že jste se nechovali zrovna vzorně!

Mohli bychom se najíst už nyní?

Byl bys hodný, když to uděláš.

Vysvětlení psaní byste × by jste ve videu

Pošli tento příspěvek svému blízkému