Terárium × terrárium

Z nabízené dvojice je pravopisně správná pouze jedna varianta, a to terárium. Terárium je slovo původně pocházející z latinského terra (země), i jeho podoby v rámci evropských jazyků obsahují zdvojené „r“ (německy Terrarium, francouzsky terrarium apod.).

Toto podstatné jméno se však vývojem začlenilo do české slovní zásoby, a proto došlo k odstranění jednoho „r“ (slovo se tak zjednodušilo a přiblížilo zásadám českého pravopisu – zdvojené „r“ není české). Výraz terárium byl vytvořen po vzoru podstatného jména akvárium. V obou případech se jedná o nádobu určenou k chovu živočichů, v teráriu se však chovají především plazi a obojživelníci.

Příklady:

Chameleon se chová v teráriu.

Doporučuji ti pořídit si nové terárium.

Pošli tento příspěvek svému blízkému