Věta a souvětí - procvičování

0% Splněno
33 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Jak se správně odlišuje hlavní věta od vedlejší? Jaké existují druhy jednotlivých poměrů, případně vedlejších vět? To vše se dozvíte v základech větné skladby. Můžete si ji procvičit právě v této sekci plné on-line testů a cvičení. Nauce o mluvnické a významové stavbě věty, o stavbě souvětí (spojování vět v souvětí), nejnověji i o výstavbě souvislých textů říkáme SKLADBA (SYNTAX).

Připravili jsme pro vás sadu testů a online cvičení, ve kterých si můžete procvičit určování druhů vedlejších vět i poměry mezi větami hlavními. V případě, že si nejste jisti pravidly, připravili jsme pro vás souhrnný přehled.

Věta a souvětí – základní pojmy

VĚTA = Jedná se o elementární jednotku jazykového projevu, vyjadřuje jednu myšlenku, je uzavřena intonačně, gramaticky a významově. Graficky začíná velkým písmenem a končí tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem.

VÝPOVĚĎ = Základní jednotka jazykového projevu, tj. ta složka jazyka, která slouží k dorozumívání, ke sdělování myšlenek.

Dále rozlišujeme věty jednoduché a souvětí:

VĚTA JEDNODUCHÁ = Ve větě jednoduché najdeš jedno sloveso v určitém tvaru. U slovesa můžeme určit osobu (Dědeček si čte vždycky v křesle.) Pozor! Infinitiv není sloveso v určitém tvaru

SOUVĚTÍ = Vzniká spojením dvou nebo více vět jednoduchých, obsahuje proto dvě nebo více sloves ve tvaru určitém. (Taneční pár dotančil a teď ho čeká hodnocení od poroty.)

Věty podle postoje mluvčího

Druhy věty Vyjadřuje Interpunkce Příklad
oznamovací Sdělení, informaci Tečka Zítra půjdeme do lesa.
tázací Otázku Otazník
  • Zjišťovací: Je Petr doma? (odpověď ano/ne)
  • Doplňovací: Co bude k obědu?
rozkazovací Rozkaz, zákaz, výzvu vykřičník Zastav se!
přací přání tečka Kéž by konečně zapršelo. (ať, nechť, kéž, kdyby)
zvolací Silný citový vztah vykřičník Ach, to je taková nádhera!

 

Typ cvičení