Sedění × sezení

U obou variant se jedná o zpodstatnělé tvary slovesa seděti (dnes používaného spíše jako sedět), které lze mezi sebou libovolně zaměnit.

Oba můžeme použít pro vyjádření činnosti (Sedění/sezení na tvrdé židli už není nic pro mě!) i místa, které je pro její vykonávání určeno (Můj švagr nám vyrobil velmi pěkné sedění/sezení do naší zimní zahrady.).


Kde také můžeme tyto pojmy použít?

Výraz můžeme rovněž užít ve významu konání akce, jejíž průběh absolvují členové vsedě: „Středeční pravidelné bylinkářské sedění/sezení musela Tereza tentokrát kvůli své nemoci zrušit.“ Většina mluvčích zde bude pravděpodobně preferovat spíše variantu sezení.

Sloveso sedět řadíme do 4. slovesné třídy (konkrétně ke vzoru trpí), ve které u sloves nedochází ke změkčení kmenové souhlásky při tvorbě tvaru minulého příčestí trpného
 (= seděn). Z tohoto důvodu má zpodstatnělé sloveso podobu „sedění“. Tento tvar je nazýván „pravidelným“ a výraz „sezení“ tvarem „odchylným“. Oba dva jsou však spisovné!

U zpodstatnělých sloves odvozených od posedět a odsedět platí při užívání stejná pravidla (např.: Tuto neděli se bude v naší obci konat sousedské posedění/posezení.).

Stylistické doporučení

Je tedy čistě na Vás, kterou z variant zvolíte, ale pamatujte na to, že ze stylistického hlediska je lepší používat pouze jedinou v celém Vašem projevu!

Příklady:

V jednom vagónu tohoto speciálního vlaku je pouhých osm míst k sedění/sezení.

Dlouhé sedění/sezení v jedné pozici mi nedělá dobře na klouby.

Při předprodeji vstupenek na letošní maškarní bál byly ty na sedění/sezení výjimečně levnější.

Autor/ka: Eliška Sacherová
Pošli tento příspěvek svému blízkému