Sedění × sezení

 

Sezení i sedění – pravopisně správné jsou obě tyto varianty.

V obou případech se jedná o odvozené podstatné jméno od slovesa sedět. Jedná se o zcela totožné podoby, které pojmenovávají stejnou situaci a je tedy možné je bez obav zaměnit.

Příklady:

V autobuse byla už jen dvě volná místa k sezení / sedění.

Je lepší si na hokejový zápas zakoupit vstupenky s místy na sezení / sedění.

Pošli tento příspěvek svému blízkému