Bolid × bolyd

Oficiální definice pro výraz bolid prozatím stanovena není, ale obecně se jedná o meteor, tedy o světelný úkaz na obloze, který vzniká během průniku cizího tělesa atmosférou.

V případě, že je meteor jasnější než Venuše, označíme jej jako bolid. Má-li vesmírné těleso větší rozměr, může dojít i k tak veliké záři, že na okamžik prosvítí oblohu jako ve dne.

Pravopis a etymologie

Slovo bolid bylo přejato z francouzského bolide (ohnivý míček; rychlé závodní auto), z latinského bolis (astronomie, meteor podobající se šípu) a to ze starořeckého βολίς (bolis – střela). 

Bolid je slovo přejaté, které si zachovalo svůj původní zápis. Správné je pouze psaní s měkkým iBOLID.

Dělení slova:

bo-lid

Příbuzná slova:

bolidový (přídavné jméno)

Skloňování

Bolid patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. bolid bolidy
2. bolidu bolidů
3. bolidu bolidům
4. bolid bolidy
5. bolide bolidy
6. bolidu bolidech
7. bolidem bolidy

Příkladové věty

Vracel jsem se zrovna domů, když tu se noční obloha rozzářila, jako kdyby byl den, zastavil jsem a vystoupil z auta, abych se pokochal neopakovatelným pohledem na bolid.

Viděla jsem kometu i zatmění Slunce, ale spatřit bolid, to se mi ještě nepoštěstilo.

Ozval se hromový třesk a obloha se na okamžik skoro jakoby rozestoupila, tak silná ta záře byla – byl to bolid, tím jsem si jistý.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – bolid. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 22.08.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=bolid Wiktionary – The free dictionary – bolid. Wiktionary – The free dictionary [online]. Copyright © [cit. 22.08.2023]. Dostupné z: https://en.wiktionary.org/wiki/bolid
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3.
Pošli tento příspěvek svému blízkému