Topůrko × topúrko

Pojmem topůrko označujeme druh krátké násady pro sečné nebo úderné nástroje (sekera, kladivo). Nejčastěji bývá vyrobeno ze dřeva.

Úkolem topůrka je zvětšit vzdálenost mezi hlavicí nástroje a lidskou rukou, dále odpružuje a zároveň tlumí nárazy přenášené zpět do rukou, také s jeho pomocí prodloužíme účinnost páky a umožníme tak nástroji udeřit s větší silou a rychlostí.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo topor (topůrko) má původ ve slovanských jazycích – polsky topór (sekyra), rusky topór (sekyra), srbsky a chorvatsky tòpor (násada na sekyru). Praslovanské toporъ je zřejmě přejato ze staroíránského tapara-, odkud je také arménské tapar (finské tappara má slovanský původ).

Nesmíme opomenout ani možnost domácího původu slova a jeho odvození od tepti (tepat) – v tomto případě bychom však museli u slov staroíránských a slovanských připustit pouze příbuznost na základě zvukomalebného základu tep-.

Pravidla psaní při volbě mezi „ú“ a „ů“ jsou dána historickým vývojem. Obojí slouží k zachycení délky u totožné hlásky – dlouhého „ú“.

Pokud tedy máme slovo domácího původu, pak na jeho začátku bude vždy „ú“ (úroda, úsměv, …), uvnitř slova bude vždy „ů“ (půda, stůl, …). To však neplatí u švů předpon a kořenů nebo u složenin → troj-úhelník, nej-účinnější, bez-útěšný, z-účastnit se, …

Čárkované „ú“ píšeme ve slovech přejatých (uvnitř slova) → kúra (léčebná), manikúra, skútr, túra, …

Z těchto výše uvedených důvodů je správný pouze zápis v podobě TOPŮRKO.

Skloňování

Topůrko patří mezi podstatná jména rodu středního, která skloňujeme podle vzoru město.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. topůrko topůrka
2. topůrka topůrek
3. topůrku topůrkům
4. topůrko topůrka
5. topůrko topůrka
6. topůrku topůrkách
7. topůrkem topůrky

Příkladové věty

Nejlepší jsou topůrka z jasanového dřeva.

Od manželky jsem na narozeniny dostal novou sekyrku. Na topůrko mi nechala vypálit krásné věnování.

Nechtěl jsem ho zabít, tak jsem ho praštil do nosu jen topůrkem sekery.

Měl jsem zpocené ruce, a proto mi topůrko vyklouzlo z dlaně.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x. PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – topůrko. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=top%C5%AFrko#bref3 Topůrko – Wikipedie. Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. Copyright © [cit. 17.07.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Top%C5%AFrko
Pošli tento příspěvek svému blízkému