Kupon × kupón

Tyto pojmy jsou významově rovnocenné a lze je beze změny zaměnit. Můžeme napsat kupon i kupón. Slova se řadí mezi tzv. dublety, to znamená, že existují dva různé způsoby, jak slovo napsat. Tyto tendence jsou viditelné i u jiných slov, lze napsat např.: kamion i kamión, vagon i vagón apod.

Podstatné jméno kupon/kupón v obou případech označuje jednu skutečnost, a to: ústřižek (pro kontrolu, evidenci apod.) nebo konkrétní pojem z ekonomie (prostředek zapojení do tzv. privatizace). Dvě varianty jsou možné i u příbuzného přídavného jména: lze kuponový i kupónový. Stejně tak je přípustná i dvojí výslovnost, lze vyslovovat dlouze i krátce, tedy: [kupón i kupon].

Příklady:

Jako poděkování za časté nákupy nám poštou přišly slevové kupony/kupóny.
V dědově pozůstalosti jsme objevili kuponovou/kupónovou knížku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému