Portofolio × portfolio

Správný tvar je pouze portfolio. Jde o slovo cizího původu, které původně vyjadřuje souhrn cenných papírů a peněz ve vlastnictví bank. Dnes ale můžeme o portfoliu mluvit i v jiných souvislostech (například portfolio fotografa, portfolio výkresů, ap.)

Pošli tento příspěvek svému blízkému