Lilium × lilyum

Pravidla českého pravopisu připouštějí pouze tvar lilium. Jedná se o latinské označení pro květinu lilii, proto je možné jej napsat pouze s „i“ (je nutné respektovat původní podobu a pravopis slova).

V současném jazyce výraz není užíván příliš často a je označován jako zastaralý. Nejčastěji se užívá v přeneseném významu; květina lilie je vnímána jako symbol čistoty či nevinnosti, stejně tak lilium. V mnoha případech je výraz lilium užíván v ustálených spojeních.

Příklady:

Jeho charakter je čistý jako lilium.

Všichni jsme byli potrestáni, jenom on ze všeho vyšel jako lilium.

Pošli tento příspěvek svému blízkému