Kančí × kanší

Přídavné jméno kančí zahrnuje vše, co se nějakým způsobem vztahuje ke kancům. Kanec je samec prasete.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu kančí/kanec podává následující výklad.

Kanec (kančí) se vyskytuje jen v českém a slovenském jazyce. Původ není zcela jasný. Jazykovědci se přiklánějí k odvození z maďarského kan (samec) nebo k příbuznosti s ruským či ukrajinským kabán, které bylo přejaté z turkotatarských jazyků.

Kančí můžeme přiřadit k přídavným jménům přivlastňovacím, která nesou význam přivlastnění k druhu. V tomto případě také dochází k alteraci, kdy se c mění na č (kanec – kančí, ovce – ovčí, mravenec – mravenčí, slepice – slepičí).

Správné je pouze psaní v podobě kančí.

Dělení:

kan-čí

Skloňování

Kančí je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. kančí kančí kančí kančí
2. kančího kančího kančí kančího
3. kančímu kančímu kančí kančímu
4. kančího kančí kančí kančí
5. kančí kančí kančí kančí
6. kančím kančím kančí kančím
7. kančím kančím kančí kančím
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. kančí kančí kančí kančí
2. kančích kančích kančích kančích
3. kančím kančím kančím kančím
4. kančí kančí kančí kančí
5. kančí kančí kančí kančí
6. kančích kančích kančích kančích
7. kančími kančími kančími kančími

Kančí jako zpodstatnělé přídavné jméno

Kančí také patří mezi podstatná jména rodu středního.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. kančí kančí
2. kančího kančích
3. kančímu kančím
4. kančí kančí
5. kančí kančí
6. kančím kančích
7. kančím kančími

Příkladové věty

Nad krbem visela kančí hlava.

Kančím zubům divokých prasat se někdy říká kly a jsou považovány za trofeje.

V neděli přichystám to naložené kančí maso, to si pošmáknete.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – kančí. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 15.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=kan%C4%8D%C3%AD Internetová jazyková příručka – kančí. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 15.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=kan%C4%8D%C3%AD_1 Heslář – Slovník afixů. Slovník afixů – Slovník afixů [online]. Copyright © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. [cit. 15.05.2023]. Dostupné z: http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-%C3%AD
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému