Krédo × crédo

Toto podstatné jméno můžeme dle zásad českého pravopisu napsat pouze takto: krédo s počátečním „k“.

Sice výraz není původně český a známe varianty z cizích jazyků, ve kterých se píše na počátku slova „c“: anglicky credo, německy das Credo apod.

Toto podstatné jméno ale přešlo do českého jazykového systému a zcela se do něj začlenilo (skloňujeme dle českých vzorů pro skloňování podstatných jmen). Proto jej nyní píšeme česky, a to s „k“ na začátku a dlouhým „é“, jiná podoba by nebyla pro náš jazyk typická. Krédo je označení pro nějaké přesvědčení, motto nebo souhrn názorů.

Příklady:

Jaké je tvoje životní krédo?

Mým krédem je jednat vždy spravedlivě.

Pošli tento příspěvek svému blízkému