Oběma × oběmi × obouma

Jedná se o velmi častou chybu v českém jazyce. Stejně jako u číslovky „dvě“ – „dvěma“ je i zde jedinou správnou možností „oběma“. Další podobnou častou chybou je: dvěma × dvěmi × dvouma.

Dávejte na tato slovíčka pozor, protože mnoho z nás má zapamatované špatné tvary – bohužel se často objevují v hromadných sdělovacích prostředcích (televize, rádio, noviny) – právě z těchto zdrojů mají lidé naučené nespisovné tvary.

Příklad:

Oběma koly jsme zahnuli do lesa, kde jsme čekali na lov vysoké zvěře.

Pošli tento příspěvek svému blízkému