Syntéza × syntésa

Patrně jste již slyšeli o psaní dublet. Jedná se o slova, která mají pravopisně správně dvě variantyuniversita/univerzita, exkurs/exkurz, kompars/ komparz, apod.

Bohužel toto pravidlo nemůžeme aplikovat i u syntézy. Slovník spisovného jazyka českého připouští i variantu syntheza, řídčeji a poněkud zastarale připouští variantu synteze nebo synthese. Ostatní výkladové slovníky však připouští pouze variantu syntéza, k čemuž se přikláníme i my.

Až nebudete vědět, jak toto slovo správně napsat, můžete si pomoct. Řekněte si, že chcete něco syntetizovat, tam prokazatelně uslyšíte písmeno z. Určitě v tomto slově už nikdy neuděláte chybu. Slovo syntéza je rodu ženského a skloňujeme jej podle vzoru žena, tzn., že v 7. pádu čísla množného píšeme „syntézami“, to je pád, který činí největší problémy.

Příklady:

Tato kniha vyšla v roce 1997 jako vůbec první syntéza k tomuto tématu.
Vedl kurzy elektronické hudby a zvukové syntézy.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému