Patetický × patentický

Slovo patetický bývá často používáno ve spojení s projevem řečníka. Patetický přednes se snaží zapůsobit na své posluchače a emociálně je strhnout.

Takovýto projev bývá nadnesený, doprovázen přehnanými gesty a v jeho textu se objevují květnaté metafory se silným expresivním nábojem.

Pravopis a etymologie

Slovo patetický je odvozeno od slova patos, které má původ v řečtině, a to konkrétně ve slově páthos (útrapa, nemoc, vášeň, duševní stav). Do češtiny se patos dostal skrze německé Pathos téhož významu jako řecké páthos.

Přídavné jméno odvozené z řeckého páthos je pathētikós, což znamená být vnímavý k utrpení, vášnivý, ale také trpící. Slovo zdomácnělo v podobě PATETICKÝ. Je to jediný možný a správný způsob psaní.

Skloňování

Patetický je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. patetický patetický patetická patetické
2. patetického patetického patetické patetického
3. patetickému patetickému patetické patetickému
4. patetického patetický patetickou patetické
5. patetický patetický patetická patetické
6. patetickém patetickém patetické patetickém
7. patetickým patetickým patetickou patetickým
VZOR JARNÍ (měkký)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. patetičtí patetický patetické patetická
2. patetických patetického patetických patetických
3. patetickým patetickému patetickým patetickým
4. patetické patetický patetické patetická
5. patetičtí patetický patetické patetická
6. patetických patetických patetických patetických
7. patetickými patetickými patetickými patetickými

Synonyma

Synonyma ke slovu patetický jsou: pohnutý, citový, vzletný, nadnesený, vzrušený, nadšený.

Příkladové věty

Beethovenova klavírní sonáta, které se říká Patetická, je napsána v tónině c moll.

Divadelní herci používají patetická gesta i v běžném životě.

Nebuď tak patetický! Rozčiluje mě to.

Jeho nečekaně patetický projev každého ohromil.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému