Rutina × routina

Rutina je dovednost a obratnost, kterou jsme nabyli dlouholetou praxí, cvikem; činnost, již vykonáváme tak dlouho, že nad ní už ani nepřemýšlíme a provádíme ji automaticky a dobře.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu rutina podává následující výklad.

Slovo rutina pochází z francouzského routine (zběhlost, vyšlapaná cesta, šablona) od route (cesta, dráha) a to z vulgárnělatinského (via) rupta (proražená cesta), od latinského ruptus, tedy příčestí trpného od rumpere (zlomit, roztrhat).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a podle výslovnosti počeštěno do podoby RUTINA, což je jediná správná podoba.

Dělení slova:

ru-ti-na

Příbuzná slova:

rutinní, rutinový (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo rutina, jsou: dovednost, obratnost, zručnost, zběhlost, zaběhaná činnost.

Skloňování

Rutina patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. rutina rutiny
2. rutiny rutin
3. rutině rutinám
4. rutinu rutiny
5. rutino rutiny
6. rutině rutinách
7. rutinou rutinami

Příkladové věty

Dělám to tak dlouho, že už nad tím ani nepřemýšlím, je to rutina.

Hraní stupnic je pro mě rutinou, při které si rozcvičím prsty.

Nesnášela jsem běh, ale potřebovala jsem se hýbat, teď je to pro mě skoro rutina a nemusím se nutit, navíc mi pohyb v přírodě dělá radost.

Musíš umět reagovat rychle a využít instinkt, přesto se tyhle chvaty musíš naučit a udělat si z nich rutinu, nesmíš přemýšlet, když tě napadnou, měl bys jednat automaticky.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – rutina. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=rutina
Pošli tento příspěvek svému blízkému