Abychom × aby jsme

Tento tvar činí často problémy a mnohdy se v něm chybuje. Jedinou spisovnou a tedy správnou podobou je tvar abychom. Je tedy nutné si tento tvar zapamatovat, nejlépe však všechny tvary slovesa být (abych, abys, aby, abychom, abyste, aby).

Podobné je to i u dalších tvarů vyjadřujících podmiňující způsob, opět pouze podoba my bychom, stejně kdybychom. Špatně užívaný tvar „aby jsme“ je tzv. hyperkorektní, tzn., že pisatel nebo mluvčí má přehnanou snahu o jazykovou správnost a tím vytvoří tvar nesprávný. Vždy tedy pouze podoba abychom!

Příklady:

Moc bych si přála, abychom zůstali přáteli i nadále.

Není vhodné, abychom o ní mluvili, když tu není.

Pošli tento příspěvek svému blízkému