Riziko × ryziko

Termín riziko značí možnost či nebezpečí škody nebo újmy, kterou je možné při nějaké činnosti nebo na nějakém místě utrpět.

Je možné používat obě varianty?

Přestože „R“ je tvrdá hláska, po které se v českém jazyce běžně používá ypsilon, slovo riziko je slovem přejatým a píše se v něm zásadně měkké „I“, tedy riziko.

Etymologie a význam slova

Pojem riziko přešel do češtiny přes německé Risiko z italského risico, risco, které znamená „nebezpečí“ a pravděpodobně pochází z latinského výrazu pro „skalisko“ – resecum.

Slovník spisovného jazyka českého definuje slovo riziko jako nebezpečí škody, poškození nebo nezdaru při podnikání něčeho.

Označuje tedy možnost ztráty či újmy, ke které může při nějaké aktivitě dojít. Nejčastěji se používá ve spojení s financemi, zdraví či životem. Tedy že něco představuje velké (či naopak malé) bezpečnostní, zdravotní či finanční riziko.

Synonyma

Místo přejatého slova riziko můžete použít například termín nebezpečí, hazard či risk. 

Skloňování slova riziko

Dělení: ri-zi-ko

Podstatné jméno riziko je rodu středního. Deklinace probíhá dle vzoru město.

jednotné číslo množné číslo
1. pád riziko rizika
2. pád rizika rizik
3. pád riziku rizikům
4. pád riziko rizika
5. pád riziko rizika
6. pád riziku rizikách, rizicích
7. pád rizikem riziky

Použití ve větě:

Musíme důkladně zvážit míru rizika.

Promluvili jsme si o všech potenciálních rizicích a rozhodli jsme se, že se do Venezuely nakonec nepřestěhujeme.

Snaž se vyhnout zbytečným rizikům.

Smířil se se všemi riziky a obchod uzavřel.

Cestování stopem s sebou nese jisté riziko.

Všichni byli poučeni o riziku požáru.

Autor/ka: Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 569,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému