Frustrace × flustrace

Slovo frustrace je přejato z latinského slova frūstratiō.

Velmi často je chybně psáno i vyslovováno jako flustrace. Druhý způsob zápisu je tedy pravopisně nepřípustný a nedoporučujeme ho nikdy v psaném projevu používat.

Příklady:

Ta moje frustrace mě zničí. (Dobře.)
Joo ta flustrace – to je pěkná potvora. (Špatně.)

Pošli tento příspěvek svému blízkému