Recese × receze

Pojmem recese označujeme mírnější krátkodobý hospodářský pokles, ale v přeneseném významu recese znamená také výstřední legrácky či kanadský žertík.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník podává k heslu recese následující výklad.

Slovo recese pochází z latinského recessiō (ústup) od recēdere (ustoupit, odejít, oddělit se). Jedná se o složeninu předpony re- (z latiny; znovu, opět) a cēdere (kráčet, jít). O přeneseném významu recese coby kanadského žertíku se říká, že původ leží ve spojení „dostat někoho do recese“ → „donutit někoho k ústupu, zpomalit někoho“.

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby recese. Pravidla českého pravopisu uvádí jen jediný možný zápis, a to RECESE.

Skloňování

Recese patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. recese recese
2. recese recesí
3. recesi recesím
4. recesi recese
5. recese recese
6. recesi recesích
7. recesí recesemi

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo recese, jsou: hospodářský pokles, výstřední legrace, kanadský žertík.

Příklady použití:

Ti kluci to udělali z recese.

Itálie se propadla do recese.

Ani teď se nemám špatně, i když je ta hospodářská recese. Mám slušně placenou práci, tak si nestěžuju.

Recesistický týdeník zanikl díky nezájmu čtenářů napříč generacemi.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – recese. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=recese
Pošli tento příspěvek svému blízkému