Zpěčovat se × vzpěčovat se

Jedná se o synonymní vyjádření ve významu odporovat.

Obě varianty jsou spisovné. Je ale vhodné v jednom (celistvém) textu využívat jen jednu variantu. Buď zpěčovat se, nebo vzpěčovat se).

Příklady:

Zpěčování se mu nepomohlo – porušil firemní pravidla, takže výpověď byla na místě.

Začal se vzpěčovat, protože nesouhlasil s rozhodnutím vrchní rady o jeho vyloučení z řádu templářů.

Pošli tento příspěvek svému blízkému