Fortifikace × fortyfikace

Toto slovo už od pohledu přišlo do češtiny z jiného jazyka. Tentokrát je to z latiny a samozřejmě ho používají i jiné jazyky.

Například ve francouzštině taktéž existuje výraz la fortification. Jedná se buď o opevnění, která se stavěla kolem měst, anebo o umělé obohacování potravin o důležité látky (často u vína).

S pravopisem je to malinko zapeklitější, protože nás mate zvuková stránka. Vyslovujeme sice tvrdě [fortyfikace], ale jediná správná možnost zápisu je měkce s „i“, takže fortifikace. Je proto třeba si tento výraz zapamatovat, abychom v něm už chybu nikdy neudělali.

Příklady:

Už v neolitu vznikaly první fortifikace.

Fortifikace Hradce Králové byly zbourány.

Systém stavby fortifikací se stále zlepšuje.

Pošli tento příspěvek svému blízkému