Družstvo × drušstvo

Pravopisně správná je pouze varianta družstvo. Jedná se o podstatné jméno hromadné a vzniklo tak, že k základovému slovu druh, byla připojena přípona -stvo.

Ta je součástí i některých dalších podobných podstatných jménech, např. učitelstvo.

Navíc došlo k hláskové změně z hlásky h (druh) na ž (družstvo) v základu slova. Toto hromadné jméno pak označuje nějakou skupinu, sdružení lidí, oddíl.

Příklady:

V našem paneláku každý rok zasedá bytové družstvo a řeší společné záležitosti.

Každá škola by měla mít své sportovní družstvo.

Pošli tento příspěvek svému blízkému