Sleva × zleva

V tomto případě jsou možné obě varianty, jejich význam je ale naprosto odlišný a je nutné je užít ve správném kontextu.

Slovo sleva je podstatné jméno označující snížení ceny nebo poplatku. Psaní tohoto slova správně, s počátečním písmenem „s“, je nutné si zapamatovat, protože původní význam si dnes již zcela neuvědomujeme – spojitost se slovem slevit (snížit, směřovat dolů) již není tolik patrná.

Oproti tomu podobu zleva užíváme jako příslovce v případě, že chceme vyjádřit směřování z levé strany. Protikladem k tomuto je pak tvar zprava.

Příklady:

Koupila jsem si nové šaty, byla na ně poloviční sleva.

Dopravní podniky poskytují slevu jízdného pro děti a studenty.

Ten kamion se přiřítil zleva a srazil nás do příkopu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému